20 NĂM TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ YẾN

Hotline: 0945 62 68 45

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

0945 62 68 45

Quy Định Nuôi Yến Hiện Nay

Nuôi yến đang là ngành nghề tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam. Vì vậy, để đảm bảo sự bền vững và phát triển an toàn, các quy định và luật về nuôi yến đang được cập nhật thường xuyên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những quy định mới nhất về nuôi yến trong năm 2023, giúp người nuôi yến nắm vững và tuân thủ đúng quy trình.

1. Cập nhật mới nhất về quy định nuôi yến trong năm 2023

Điều kiện về vùng được xây nhà nuôi yến?

Tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định về vùng nuôi chim yến như sau:

“Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

 1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.”

Hiện tại theo quy định thì vùng nuôi yến sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Nhưng vùng đó phải đảm bảo sự phát triển của yến, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân xung quanh.

Các yêu cầu xây nhà yến phải thực hiện?

Để xây nhà nuôi chim yến, cần tuân thủ những yêu cầu sau đây, được quy định trong Khoản 2, Điều 25 của Nghị định 13/2020/NĐ-CP về quản lý nuôi chim yến:

“Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

 1. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;

d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;

e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.”

Đồng thời, với hoạt động khai thác, sơ chế và bảo quản tổ yến, các tổ chức và cá nhân cần thực hiện các yêu cầu dưới đây, như quy định tại Khoản 3 của Điều 25:

“3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải thực hiện các yêu cầu sau:

a) Ban hành và tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến;

b) Khu vực, nhà, xưởng phục vụ sơ chế, bảo quản tổ yến phải cách xa nguồn gây ô nhiễm, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm;

c) Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù hợp để bảo đảm sinh vật gây hại không xâm nhập vào khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến;

d) Có nguồn nước sử dụng trong sơ chế tổ yến đạt yêu cầu tiêu chuẩn nước sinh hoạt;

đ) Tổ yến sau sơ chế phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.”

(Nguồn: Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Chinhphu.vn)

2. Các điều cần lưu ý về quy định nuôi yến mới nhất

Hướng dẫn về cách đăng ký và xin phép nuôi yến: Để hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực này, người nuôi yến cần nắm rõ quy trình đăng ký và xin phép nuôi yến, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng.

 

đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi yến sào
đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi yến sào

(Nguồn: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi mới nhất 2023, Thư viện Pháp Luật)

Giới hạn và quy định về diện tích trang trại yến: Để tránh tình trạng nuôi yến quá mật độ và không tốt cho sức khỏe yến, quy định về diện tích trang trại yến được đề ra và kiểm soát nghiêm ngặt.

Chất lượng và an toàn thực phẩm trong sản xuất yến: Quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm là điều cần thiết để đảm bảo sản phẩm yến đáp ứng tiêu chuẩn và an toàn cho người tiêu dùng.

(Nguồn: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Chinhphu.vn)

3. Quy định xử phạt các trường hợp không tuân thủ khi nuôi yến

Khi nuôi chim yến không tuân thủ các yêu cầu đã được quy định, người nuôi chim có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 14/2021/NĐ-CP, như sau:

 1. Vi phạm sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong các trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, và nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m hoạt động trước ngày Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 2. Các hành vi vi phạm tiếng ồn phát ra từ thiết bị dẫn dụ chim yến bao gồm:

a) Sử dụng thiết bị phát âm thanh vượt quá mức tiếng ồn tối đa được quy định: Sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

b) Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian qui định: Sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

c) Vi phạm hành vi săn bắt hoặc dẫn dụ chim yến với mục đích khác ngoài nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học, sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Ngoài mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung có thể là tịch thu các tang vật được sử dụng để vi phạm, như thiết bị dẫn dụ chim yến.

Để khắc phục hậu quả của vi phạm, còn có các biện pháp bổ sung như buộc thực hiện giảm tiếng ồn theo quy định đối với vi phạm liên quan đến âm thanh hoặc buộc thả chim yến về môi trường tự nhiên trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Lưu ý rằng, đối với tổ chức có các hành vi vi phạm tương tự, mức phạt tiền áp dụng sẽ gấp đôi so với cá nhân.

4. Tầm quan trọng của quy định nuôi yến trong năm 2023

Quy định về nuôi yến không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nghề này mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Các quy định mới nhất trong năm 2023 nhằm giám sát việc nuôi yến đảm bảo vệ sinh thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh, và hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi.

Dưới đây là những điểm rõ ràng về tầm quan trọng của các quy định này:

 1. Bảo vệ sức khỏe con người: Quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong nuôi yến đảm bảo rằng các sản phẩm yến được sản xuất và tiêu thụ an toàn, không gây hại cho sức khỏe con người. Điều này giúp người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng sản phẩm yến một cách an toàn.
 2. Phòng ngừa dịch bệnh: Các quy định kiểm soát dịch bệnh trong nuôi yến giúp ngăn chặn và kiểm soát lây lan của các căn bệnh có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến dân số yến, đồng thời tránh ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và sức khỏe công cộng.
 3. Bảo vệ nguồn tài nguyên: Nuôi yến cần sử dụng nhiều nguồn tài nguyên như đất đai, nước và thức ăn. Các quy định về diện tích và quy trình nuôi yến giúp ngăn chặn sự khai thác quá mức và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ sau.
 4. Khuyến khích phát triển nông thôn: Ngành nuôi yến tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn. Quy định hỗ trợ và khuyến khích nuôi yến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng nông thôn.
 5. Tăng cường hợp tác và quản lý chung: Các quy định nuôi yến đòi hỏi sự hợp tác và quản lý chung giữa các hộ nuôi yến, các cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan. Điều này tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển chung của ngành nuôi yến và giúp giải quyết các vấn đề chung một cách hiệu quả.
 6. Bảo vệ danh tiếng và uy tín ngành: Các quy định nuôi yến giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự tuân thủ đúng quy trình của người nuôi. Điều này giữ cho ngành nuôi yến đạt được uy tín và danh tiếng cao trong mắt khách hàng và thị trường.
 7. Tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu: Việc tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong nuôi yến tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu sản phẩm yến sang các thị trường quốc tế, từ đó giúp mở rộng thị trường và tăng doanh số xuất khẩu.

Các quy định về nuôi yến không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn của ngành nuôi yến, mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Tuân thủ và thực thi chặt chẽ các quy định này là điều cần thiết để ngành nuôi yến có thể tồn tại và phát triển lâu dài trong tương lai.

Các quy định về nuôi yến trong năm 2023 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển ngành nghề này. Việc tuân thủ quy định không chỉ giúp người nuôi yến đảm bảo sản xuất an toàn và chất lượng mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nuôi yến tại Việt Nam.

5. Dịch vụ tư vấn nuôi yến miễn phí

Sau khi đọc bài viết về các quy định nuôi yến trên nhưng vẫn chưa nắm rõ hoặc còn thắc mắc một số vấn đề bất kỳ nào trong ngành nuôi yến, Anh/Chị có thể gọi ngay đến hotline 0945 626 845 để chúng ta cùng thảo luận, cùng chia sẻ thêm chủ đề này. Với kinh nghiệm đã triển khai hơn 200 dự án lớn nhỏ về xây dựng, cải tạo nhà nuôi yến chúng tôi cam kết sẽ cùng mọi người đưa ra được câu trả lời thõa đáng nhất.

Chúng tôi là Nhà Yến PvNEST – Nhà Thầu Xây Nhà Yến Và Cung Cấp Thiết Bị Nuôi Yến Hàng Đầu.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Anh/Chị các dịch vụ tư vấn nuôi yến miễn phí:

 1. Tư vấn pháp lý nuôi yến từ A-Z
 2. Tư vấn vị trí vùng nuôi yến phù hợp
 3. Tư vấn trang thiết bị phù hợp với tài chính
 4. Khảo Sát Tận Nơi để đưa ra đánh giá chính xác nhất trước khi đưa ra quyết định đầu tư nuôi yến.
 5. Tư vấn sửa chữa, cải tạo nhà yến chậm chim
 6. Tư vấn nâng cấp hiệu quả dẫn dụ nhà yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ mua hàng

0945.62.68.45

LIÊN HỆ TƯ VẤN