20 NĂM TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ YẾN

Hotline: 0945 62 68 45

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

0945 62 68 45

Chính Sách Bảo Hành Sản Phẩm và Dịch Vụ

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1)SẢN PHẨM BẢO HÀNH CÓ CAM KẾT TRONG 12 THÁNG

– Áp dụng hầu hết sản phẩm từ loa, amply, máy gà…

– Chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện đi kèm sản phẩm chính.

+ Bảo hành trong vòng 15 ngày (tính từ ngày PvNEST nhận máy ở trạng thái lỗi và đến ngày gọi khách hàng ra lấy lại máy đã bảo hành).

+ Sản phẩm không bảo hành lại lần 2 trong 30 ngày kể từ ngày máy được bảo hành xong.

+ Nếu PvNEST vi phạm cam kết (bảo hành quá 15 ngày hoặc phải bảo hành lại sản phẩm lần nữa trong 30 ngày kể từ lần bảo hành trước), Khách hàng được áp dụng phương thức Hư gì đổi nấy ngay và luôn hoặc Hoàn tiền với mức phí giảm 50%.

*Từ tháng thứ 13 trở đi không áp dụng bảo hành cam kết, chỉ áp dụng bảo hành hãng (nếu có).

– Sản phẩm đủ điều kiện bảo hành của hãng.

2) HƯ GÌ ĐỔI NẤY NGAY VÀ LUÔN (KHÔNG áp dụng cho các dòng loa ru )

Sản phẩm hư gì thì đổi đó (cùng model, cùng dung lượng, cùng màu sắc…) đối với sản phẩm chính và đổi tương đương đối với phụ kiện đi kèm, cụ thể:

2.1) Hư sản phẩm chính thì đổi sản phẩm chính mới

– Tháng đầu tiên kể từ ngày mua: miễn phí.

– Tháng thứ 2 đến tháng thứ 12: phí 10% giá trị hóa đơn/tháng.

(VD: tháng thứ 2 phí 10%, tháng thứ 3 phí 20%…).

Lưu ý: Nếu không có sản phẩm chính đổi cho Khách hàng thì áp dụng chính sách Bảo hành có cam kết hoặc Hoàn tiền với mức phí giảm 50%.

2.2) Hư phụ kiện đi kèm thì đổi phụ kiện có cùng công năng mà PvNEST đang kinh doanh:

Phụ kiện đi kèm được đổi miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm chính bằng hàng phụ kiện PvNEST đang kinh doanh mới với chất lượng tương đương.

Lưu ý: Nếu không có phụ kiện tương đương hoặc Khách hàng không thích thì áp dụng bảo hành hãng.

2.3) Lỗi tác động vật lý: không áp dụng, mà chỉ khắc phục lỗi phần mềm.

2.4) Trường hợp Khách hàng muốn đổi full box (nguyên thùng, nguyên hộp): ngoài việc áp dụng mức phí đổi trả tại Mục 2.1 thì Khách hàng sẽ trả thêm phí lấy full box tương đương 10% giá trị hóa đơn.

– Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng.

– Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích sử dụng cá nhân, không áp dụng việc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại.

3) HOÀN TIỀN: Áp dụng cho sản phẩm lỗi và không lỗi.

– Tháng đầu tiên kể từ ngày mua: phí 20% giá trị hóa đơn.

– Tháng thứ 2 đến tháng thứ 12: phí 10% giá trị hóa đơn/tháng.

– Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng.

– Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích sử dụng cá nhân, không áp dụng việc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại.

– Hoàn trả lại đầy đủ phụ kiện đi kèm

– Hoàn trả toàn bộ hàng khuyến mãi. Nếu mất hàng khuyến mãi sẽ thu phí theo mức giá đã được công bố.

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỬA

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1)SẢN PHẨM BẢO HÀNH CÓ CAM KẾT TRONG 18 THÁNG

– Áp dụng toàn bộ hệ thống xây dựng nhà yến và sửa chữa nhà yến

– PvNEST Bảo hành dựa trên văn bản hợp đồng có cam kết. Chịu trách nhiệm 100% về cơ cấu vận hành dẫn dụ chim về trong 18 tháng.

+ Chịu trách nhiệm bảo trì, kiểm tra hàng quý

+ Chịu trách nhiệm thay thế, sửa chửa nếu có bất kỳ vấn đề xảy ra với mọi thiết bị trong thời gian bảo hành

+ Nếu PvNEST vi phạm cam kết (không tiến hành bảo trì, hiệu quả không đạt như cam kết), Khách hàng được áp dụng phương thức Bồi thường hoặc Hoàn tiền với mức phí thỏa thuận theo hợp đồng.

*Từ tháng thứ 19 trở đi không áp dụng bảo hành cam kết, chỉ áp dụng bảo hành dịch vụ (nếu có).

– Sản phẩm đủ điều kiện bảo hành: Nguyên vẹn như lúc bàn giao. Gia chủ không tự ý quyết định can thiệp vào hệ thống vận hành của nhà yến.